Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của Socolive với cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là điều chúng tôi coi trọng hàng đầu. Tại Socolive, chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là cực kỳ quan trọng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của Socolive

Chính sách bảo mật của Socolive
Chính sách bảo mật của Socolive

Chính sách bảo mật của Socolive là cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các chính sách và biện pháp mà chúng tôi áp dụng để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật và an toàn khi sử dụng dịch vụ của iic-offp.org.

Thu rhập thông tin cá nhân

Loại thông tin thu thập

  • Socolive chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin thanh toán (nếu áp dụng).
  • Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm như số CMND hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Phương thức thu thập

  • Thông tin cá nhân được thu thập thông qua việc đăng ký tài khoản và các hoạt động tương tác khác trên trang web Socolive.

Sử Dụng và bảo mật thông tin

Mục đích sử dụng

  • Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp và quản lý dịch vụ, xác nhận danh tính người dùng, và hỗ trợ khách hàng.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin cập nhật và quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Xem thêm: Điều khoản sử dụng

Bảo mật thông tin

  • Socolive cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý.
  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Quyền và lựa chọn của người dùng

Quyền và truy cập

  • Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào.
  • Họ cũng có quyền yêu cầu xóa hoặc hủy bỏ tài khoản của mình từ hệ thống Socolive.

Lựa chọn

  • Người dùng có quyền lựa chọn không nhận thông tin quảng cáo hoặc cập nhật từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trong tài khoản của họ.

Kết luận

Chính sách bảo mật của Socolive là cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu để đảm bảo sự an toàn và bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.